Første spadestik – Anlæg for en kvart milliard

Første spadestik til biogasanlægget i GreenLab Skive blev taget fredag d. 28. januar 2019
Fra venstre: Steen Hinze, Michael Dalby, Tore Harritshøj, Peder Christian Kirkegaard, Arne Bisgaard, Niels Nielsen, Peter Thorsen, Søren Østergaard og Peter Paulin

GreenLab Skive er navnet på den kommende erhvervspark, hvor forskellige typer af virksomheder inden for fremstilling af bl.a. biogas, sol- og vindenergi samt balancering af energisystemer kan teste og udvikle fremtidens, bæredygtige energiteknologier.

I fredags tog GreenLab Skive hul på endnu et nyt kapitel i Danmarks grønne omstilling, da Skive GreenLab Biogas tog første spadestik til det biogasanlæg, der bliver et af omdrejningspunkterne i energiparken. 

– Skal vi nå vores miljø- og klimamål, er det helt nødvendigt, at vi bliver bedre til at udnytte de synergieffekter, der ligger i at omdanne landbrugets restprodukter til klimavenlig biogas. Samtidig vil vi kunne skabe en række grønne synergieffekter mellem de forskellige virksomheder, der deltager i energisymbiosen, forklarer business manager ved E.On, Michael Rønning Dalby i en pressemeddelelse.

70 landmænd og 255 millioner
Bag biogasanlægget, som har været undervejs i fire år, står en leverandørforening med omkring 70 landmænd, der bl.a. skal forsyne anlægget med husdyrgødning, og energiselskabet E.ON, som i forvejen har etableret og driver nogle af Danmarks største biogasanlæg.

Biogasanlægget kommer til nedbringe landbrugets klimaudledninger fra ubehandlet gødning. I dag udnyttes ca. 15 pct. af landbrugets husdyrgødning i et biogasanlæg.

– Det kommende biogasanlæg vil kunne behandle store mængder gylle som landmændene efterfølgende får tilbage i en form, som gør det nemmere for afgrøderne at optage næring. På den måde gør vi noget godt for miljøet og styrker landmændenes konkurrenceevne, siger Arne Bisgaard, formand for Greenlab Skive Biogas Leverandørselskab.

Der investeres omkring 225 million kroner i anlægget, som også kommer til at behandle økologisk husdyrgødning og restprodukter.

Biogas inden årets udgang
Biogasanlægget ejes 50-50 mellem det lokale GreenLab Skive Biogas Holding og energiselskabet E.On Danmark. 

Det bliver store, lokale entreprenører, som skal stå for opførelsen af anlægget, der kommer til at producere cirka 19 millioner kubikmeter biogas om året.

Biogasanlægget er et fleksibelt anlæg, som kan behandle op til 500.000 ton husdyrgødning og restprodukter såsom halm, kartoffelpulp, mad- og industriaffald.

Biogasanlægget i GreenLab Skive skal efter planen producere opgraderet biogas inden åres udgang.

Henter fra: https://www.energy-supply.dk/article/view/643282/forste_spadestik_biogasanlaeg_for_en_kvart_milliard_pa_vej_i_vestjylland