Invitation til informationsmøde vedr. udvidelse af GreenLab Skive Biogas

Invitation til informationsmøde på GreenLab Skive Biogas


GreenLab Skive Biogas inviterer til to informationsmøder, hvor kommunes borgere har
mulighed for at høre om planerne for udvidelsen af anlægget.


De to informationsmøder er ens, så der kan frit vælges mellem de to tidspunkter.
Sted: Greenlab 10, 7860 Spøttrup.
Tid: Tirsdag den 16. maj 2023, kl. 16:30-18:30 AFLYST på grund af for få tilmeldinger
Onsdag den 17. maj, kl. 19:00-21:00
Tilmelding: Tilmelding sker til GreenLab Skive Biogas på info@greenlabskivebiogas.dk senest
den 12. maj 2023. Fristen er blot for at få en indikation af, hvor mange der kommer i forhold
til lokaler. Der er ikke nogen der, bliver afvist i døren, hvis de ikke har nået at tilmelde sig
mødet.

Læs mere på: Indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapport og invitation til informationsmøde – udvidelse af GreenLab Skive Biogas