En Lokal pARTNER

Biogas projektet er udviklet siden 2016 i tæt samarbejde mellem E.ON og leverandørselskabet GreenLab Skive Biogas Leverandørselskab amba. Mere end 70 lokale landmænd er medlemmer af leverandørselskabet og de skal forsyne anlægget med husdyrgødning og andre biomasser.

GreenLab Skive Biogas Holdingsselskab A/S er stiftet af leverandørselskabet med det formål at eje og drive biogasanlægget i 50:50 partnerskab med E.ON. Aktionærkredsen i Holdingselskabet består af leverandørselskabet samt af lokale B-aktionærer.

E-on – en af nordens største producenter af biogas

EON ejer og driver nogle af landets største biogasanlæg sammen med lokale partnere. Vi ønsker at investere i biogasproduktion og opgradering af biogassen i Danmark ved at udvikle og udbygge professionel og effektiv biogasproduktion i samarbejde med partnere, så vi kan skabe en økonomisk bæredygtig stordriftsproduktion af biogas.

Vi tror på biogas som bæredygtigt alternativ til kul og naturgas på kraftvarmeområdet og til benzin og diesel på transportområdet. Når vi omdanner restprodukter fra landbruget til biogas, øger vi den danske selvforsyning, reducerer klimabelastningen og forbedrer luftkvaliteten og vandmiljøet i danske søer og fjorde.

Udover de fem eksisterende biogasprojekter, som vi driver i dag, har vi planer om at udvikle og opføre flere anlæg inden for de næste 5-10 år.

Vi tror på biogas som drivmiddel til især tung transport. Biogas har en af de laveste udledninger af luftpartikler, og i det omfang vi eksempelvis erstatter diesel med biogas i transportsektoren, opnår vi en dobbelt CO2-effekt fra biogas.

Læs mere om EON

Organisationsstrukturen er illustreret nedenfor